Podrezanie Muriva - Michal Pečner

štvrtok, január 20, 2022

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove