Podrezanie Muriva - Michal Pečner

streda, november 20, 2019

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove