Podrezanie Muriva - Michal Pečner

nedeľa, október 25, 2020

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove