Podrezanie Muriva - Michal Pečner

piatok, február 26, 2021

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove