Podrezanie Muriva - Michal Pečner

streda, marec 22, 2023

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove