Podrezanie Muriva - Michal Pečner

streda, júl 06, 2022

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove