Podrezanie Muriva - Michal Pečner

štvrtok, máj 13, 2021

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove