Podrezanie Muriva - Michal Pečner

nedeľa, november 27, 2022

Podrezanie muriva - Matica Slovenská - Štúrovo

Podrezanie časti budovy Matice Slovenskej v Štúrove