Podrezanie Muriva - Michal Pečner

štvrtok, júl 25, 2024

Služby

Podrezávanie muriva

 

Týmto spôsobom je možné sanovať tehlové, kamenné aj zmiešané murivo, betón a železobetón. Na podrezávanie sa používa reťazová píla alebo diamantové lano všetko záleží na type resp. zložení muriva. Ak ide o tehlové murivo, rez sa vedie v škáre medzi tehlami, resp. medzi betónovým základom a prvou tehlou alebo medzi prvou a druhou tehlou. Ale vždy čo najnižšie k podlahe alebo základu. Pokiaľ ide o murivo zmiešané betónové alebo skalu rez sa vedie čo najnižšie nad podlahou resp. základom.

Ide o okamžité a 100% zastavenie vzlínajúcej vlhkosti, pretože sa stena prereže po celej jej hrúbke. Následne sa  špára prečistí od zostávajúcich nečistôt a vsunie sa polyetylénová izolácia.  Postupuje sa po úsekoch dlhých od 30 do 100 cm podľa súdržnosti muriva.Do prerezanej špáry sa  zatlčú  špeciálne stabilizačné kliny , ktoré zabránia poklesu (sadnutiu múru) . Kliny sú vyrábané s polypropylénu a konštruované na únosnosť až 500kg/cm2 preto spoľahlivo každý znich unesie desiatky ton. Stabilizačné kliny sú od seba vzdialené cca. 20cm -30cm. 

 

Podrezávanie muriva elektrickou reťazovou  pílou s následným vložením LDPE fólie

comer E23 podrezanie podpilenie  pila  

Týmto spôsobom sa reže tehlové murivo , ypor, ytong, v niektorých prípadoch aj hlina alebo škvára. Rez prebieha medzi tehlami a píla vyberá starú pôvodnú maltu. Po takto vytvorenej špáre sa môže začať s vkladaním hydroizolácie PE fólie.Podrezávanie muriva takýmto spôsobom je účinné, šetrné, lacné a s doživotne pôsobiacim účinkom na odstránenie vlhkosti.

Podrezávanie muriva s diamantovým lanom s následným vložením LDPE fólie

detail kladka lanova pila

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri tomto spôsobe rezania nie je žiadny materiál prekážkou , ale ide o časovo a finančne náročnejší úkon.
Ďaľším a hlavným rozdielom od rezania reťazovou pílou je , že diamantové lano musí byť chladené vodou.
Po podrezaní muriva je postup rovnaký ako pri rezaní s reťazovou pílou: je do vzniknutej špáry vložená LDPE fólia a zatlčené stabilizačné kliny.
Výhodou tohoto spôsobu je rezanie v podstate v akejľkovek výške. ( Nie sme limitovaný špárou medzi tehlami )

 

 Podsekávanie muriva s nerezovými plechmi 

 
Osobytným prípadom je murivo s nepálenej tehly (hlina). V ojedinelých prípadoch je možné ho podpíliť reťazovou pílou no vo väčšine prípadov je nutné ho podsekať. Na podsekanie muriva s nepálenej tehly sa používajú antikorové ( nerezové ) plechy.Na mieste sú narezané na presnú dĺžku podľa hrúbky muriva a následne natĺkané pneumatickým strojom pod murivo. 

Podsekávanie muriva s následným vložením LDPE fólie

Týmto spôsobom sa väčšinou sanuje murivo , ktoré je zmiešané tzn. kameň , tehla , skala , bloky . Časť muriva sa vybije pomocou zbíjačiek vloží sa LDPE fólia a vybraté murivo sa domuruje späť. Prípadne sa namiesto pôvodného muriva, použije pálená tehla alebo iný stavebný materiál. Takýmto spôsobom sa dajú urobiť takmer akékoľvek  steny. 

Izolácia muriva pomocou chemickej injektáže

 

Pre tento spôsob izolácie používame veľmi kvalitné polyuretánové živice , sú určené k zastaveniu veľkých prietokov a vysokotlakových únikov vody, k zastaveniu úniku vody v základoch v podzemných stenách v pilotoch a únikov vody cez veľké trhliny v betónových konštrukciách. Preto ich bezpečne vieme použiť aj pri problémoch so zemnou vlhkosťou, ktorá preniká zo základov iba vďaka fyzikálnemu javu – vzlínaniu vody, kde žiadny tlak nevzniká. Preto s vysokou účinnosťou a dlhodobo zabraňujú vzlínaniu vody.

Pretože existuje niekoľko návrhov aplikácie, vždy treba dôsledne zvážiť akú metódu zvoliť pre daný objekt. Môže ísť o jednoradovú , dvojradovú alebo plošnú injektáž. Záleží to na viacerých faktoroch, podľa miery zavlhnutia muriva, zloženia muriva, hrúbky muriva, pojivom ktoré sa nachádza medzi stavebným materiálom, či sa jedná o podzemnú alebo nadzemnú časť objektu...

Sanácia muriva prebieha nasledovne.

Určí sa výška a navŕtajú sa diery s priemerom 12mm v osovej vzdialenosti cca. 100mm. Vrty sa uzatvárajú spätnými ventilmi ktoré sa nazývajú pakre. Tie podľa zloženia a súdržnosti muriva, môžu byť oceľové alebo plastové. Pomocou nich a vysokotlakového čerpadla sa do dier dopravuje už spomínaná polyuretánová živica, ktorá má veľmi nízku viskozitu a za pomoci tlaku sa dokáže dostať do trhlín, kavern, ale aj do tých najmenších prasklín a pórov. Tam za prítomnosti vlhkosti resp. vody reaguje , čím zväčší svoj objem a mení sa na pevnú hydroizolačnú látku, ktorá tvorí pevnú bariéru proti vzlínajúcej vode. Vytvrdený polyuretán je neškodný pre životné prostredie a odolný voči biologickému ataku.